Monthly Archives: December, 2016

SEKILAS TENTANG KHILAFAH DAN KHALIFAH

Kajian terhadap konsep khilafah dalam Islam menarik untuk diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan hubungan antara agama (Islam) dan negara. Kendati pun terdapat sejumlah ayat dalam Al-Quran mengenai konsep ini, tidak ada kesepakatan di  antara para ulama mengenai apa dan bagaimana wujud Khilafah Islamiyah ini. Karena posisinya yang demikian, persoalan khilafah Islamiyah ini seringkali menjadi bahan perdebatan. Dengan kata lain, masalah khilafah Islamiyah masuk dalam kategori…

MENGUJI SANGKAAN DAN PERSEPSI (Sebuah Tanggapan Terhadap Tulisan Estiana Arifin Yang Berjudul “Uji Coba”)

Pada tanggal 12 Desember 2016, Estiana Arifin, seorang sahabat facebook saya menulis sebuah postingan singkat yang berjudul “Uji Coba”. Pada intinya tulisan sahabat saya tersebut adalah tentang bagaimana kita mengukur pandangan, motivasi atau niat seseorang terhadap kita. Secara prinsip saya sepakat terhadap metode-metode pengujian yang dipaparkan ringkas oleh kawan saya tersebut, akan tetapi penyimpulan akhirnya…